Mgr. Michaela Jelínková


Translator and English language teacher

Překladatelka a lektorka anglického jazyka

About me

English has been my job and joy since 2001.I worked and studied in the UK, the USA, Belgium, and France for 6 years. Those years spent abroad brought me invaluable education and work experience.I have been working as an English teacher in the Department of Foreign Languages at the College of International and Public Relation in Prague since 2011.I specialize in translating business and legal texts, as well as translating for tourism, international relations, media, culture, and website localization.I teach general and professional English to all levels.

I also:

Like going back to England to see my friends and to Italy for leisure. To see the sights, soak up the language, or go skiing.Study Italian and French.Read a lot: Czech, Italian, and British contemporary authors and Modernists.Spend my free time with family and friends.Enjoy cultural experiences of all sorts. If I find the time, I have a cup of coffee or a glass of wine with my husband or friends, see a Shakespeare play in the open air in summer and an opera or a comedy in winter. I like to watch a good film –regardless of the season.


O mně

Překladům, tlumočení a výuce anglického jazyka se profesně věnuji již od roku 2001.6 let jsem studovala a pracovala ve Velké Británii, USA, Belgii a Francii. Díky svým zahraničním zkušenostem jsem získala cenné vzdělání a praxi v oboru.Od roku 2011 působím jako odborná asistentka na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Dva roky jsem zde zastávala pozici vedoucí katedry jazyků.V překladech se specializuji na obecný jazyk, obchod, právo, cestovní ruch, mezinárodní vztahy, kulturu, lokalizaci webů a další odvětví.Vyučuji obecnou i odbornou angličtinu všech jazykových úrovní. Od úplných začátečníků po pokročilé.

Mimo to také:

Ráda se vracím za přáteli do Anglie a pravidelně jezdím na dovolenou do Itálie. Za památkami, kulturou, jazykem a lyžováním.Studuji italštinu (B2) a francouzštinu (A2).Hodně čtu. Nejraději české, italské a britské současné autory a modernisty.Volný čas trávím nejraději se svou rodinou a přáteli.Užívám si kulturu. Když je čas, zajdu s manželem nebo kamarády na kávu či sklenku vína, v létě do divadla na Shakespeara, v zimě na komedii nebo operu. Na dobrý film se podívám ráda bez ohledu na roční období.

Work Experience

English language teacher since 2001English to Czech translator since 2011Teacher of English in the Department of Foreign Languages at the College of International and Public Relation in Prague since 2011Publications: English for International and Public Relations


Praxe

od roku 2001 lektorka anglického jazykaod roku 2011 překladatelka a tlumočnice anglického jazykaod roku 2011 odborná asistentka jazyků, z toho dva roky na pozici vedoucí katedry jazyků Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Prahapublikační činnost: English for International and Public Relations

Education

2008 Kingston University, London: Faculty of Arts and Social Sciences: English Literature, Media and Cultural Studies (BA)2004 University of West Bohemia in Plzeň, Faculty of Education, teaching English as a second language and P.E., (Mgr.)

Further qualifications

Charles University, Prague, Faculty of Law: Legal English for translators and interpreters (a two-semester course)Charles University, Prague, Faculty of Law: Introduction to Czech Law for translators and interpreters (a two-semester course)Charles University, Prague, Faculty of Humanities: European Course of Conference Interpreting (EMCI)The University of Westminster, London: a two-week internship to practise techniques of conference interpretingEuropean Commission, DG SCIC, Brussels: A one-week internship in the EU institutions

Stays abroad

London, UK: BA study at the Kingston University (3 years)Brussels, Belgium: volunteering for the NATO Charity Bazaar (18 months)Paris, France (1 year)Lee, Massachusetts, USA: Santarella Museum and Gardens, summer programme Resort America (3 months)


Vzdělání

2008 Kingston University, London: Faculty of Arts and Social Sciences: English Literature, Media and Cultural Studies (BA)2004 Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, anglický jazyk a tělesná výchova (Mgr.)Univerzita Karlova v Praze, Juridikum, Právnická fakulta: Doplňkové studium pro překladatele právních textů, právnická angličtina

Další vzdělání a kvalifikace

Univerzita Karlova v Praze, Juridikum, Právnická fakulta: Doplňkové studium pro překladatele právních textů, právnická angličtinaUniverzita Karlova v Praze ve spolupráci s Evropskou komisí, Ústav translatologie, Filozofická fakulta: Evropský kurz konferenčního tlumočení (EMCI)The University of Westminster, London: dvoutýdenní odborná stáž se zaměřením na praktický nácvik techniky konferenčního tlumočeníEvropská komise, DG SCIC, Brusel: Týdenní odborná stáž v institucích EU

Pobyt v zahraničí

Velká Británie, Londýn: bakalářské studium na Kingston University (3 roky)Belgie, Brusel: dobrovolnictví v NATO Charity Bazaar (18 měsíců)Francie, Paříž (1 rok)USA, Massachusetts, Lee: Santarella Museum and Gardens letní program Resort America (3 měsíce)

Translation

I specialize in:

law (family, labour, contracts, real estate and more),education and training,social issues,European Union,tourism,media,international relations,culture,SMEs’ websites and their localisation,and more.
I translate using CAT tools Star Transit and SDL Trados Studio 2019, translation software thanks to which I am able to deliver your translation projects faster and in high quality.

My translation rates

English into Czech: starting at 0,07 €/word

Do you need a translation?

Call me or drop me an e-mail. I will prepare a price calculation and we agree on further details, if necessary. If we shake on it, I will get straight down to work.


Překlady

Specializuji se na:

právo (rodinné, pracovní, smlouvy, nemovitosti a další),výchovu a vzdělávání,sociální problematiku,Evropskou Unii,cestovní ruch,média,mezinárodní vztahy,kulturu,weby malých a středních podniků a jejich lokalizacea další.
Při překladech využívám překladový software Star Transit a SDL Trados Studio 2019. Díky těmto CAT nástrojům pro vás zajistím překlad v nejvyšší formální kvalitě a v co nejkratším čase.

Cena za překlad

z angličtiny do češtiny: od 400 Kč/NSz češtiny do angličtiny: od 450 Kč/NSpro zahraniční společnosti: od 0,07 €/slovo

Potřebujete překlad?

Zavolejte mi nebo napište. Připravím vám kalkulaci ceny a společně doladíme detaily. Pokud si plácneme, pustím se hned do práce.

Teaching English

I teach general and professional English to all levels. I spend a lot of time abroad, so I specialize in online teaching and coaching.

What is the difference between teaching and coaching?

Teaching:

We meet at a scheduled time.We tailor-make and select course content and study materials based on your needs.I provide study materials or we may agree on a course book or other professional study materials.We focus on specific topics and themes of your choice.You decide the pace of learning.

Language coaching:

Together we determine the goal of your learning process.We mix teaching with guided self-study.When we meet, we evaluate your study progress.We monitor your learning achievements.We focus on developing habits essential for successful language acquisition.Your learning process is a combination of your self-study and my mentoring.To find out more, give me a call or drop me an email and we can discuss what approach is more suitable for you.

Teaching and Coaching rates

The teaching is realized via Skype or Zoom platformsMy teaching rates: CZK 450/60 minutesMy coaching rates: starting at CZK 1800/month (includes time outside the arranged online hour, i.e. correcting your work, giving feedback or tips, providing extra assistance, tips, or advice)

Do you want to improve your English?

Call me or drop me an e-mail. Together we will determine which study approach is the best for you and tailor-make your lessons.


Výuka angličtiny

Vyučuji obecnou i odbornou angličtinu všech jazykových úrovní, od úplných začátečníků po pokročilé. V současné době pobývám často v zahraničí, proto se specializuji především na online výuku. Zaměřuji se na jazykovou výuku a koučink.

Jaký je rozdíl mezi výukou a koučinkem?

Při výuce:

se setkáváme v předem domluvený čas,náplň kurzu a materiály volíme přesně podle vašich potřeb,materiály pro výuku dodávám já nebo využíváme učebnice a odbornou literaturu,zaměřujeme se na konkrétní témata a okruhy,sami si určujete tempo výuky.

Při jazykovém koučinku:

máte předem jasný cíl, čeho chcete během výuky dosáhnout (společně vypracujeme),kombinujeme studium s vaší samostatnou prací,během setkávání probíráme a hodnotíme vaše pokroky ve studiu,monitorujeme dosahování cílů,zaměřujeme se na vytváření návyků nezbytných pro osvojení jazyka,vaše studium je založeno především na samostatnosti a mém mentoringu.

Cena výuky a koučinku

Platforma, kde výuka probíhá: Skype nebo ZoomCena výuky: 450 Kč/60 minCena koučinku: od 1800 Kč/měsíc (Cena zahrnuje zadávání samostatné práce a její kontrolu, monitoring vašeho samostudia a poskytování podpory a zpětné vazby.)

Chcete se zlepšit v angličtině?

Zavolejte mi nebo napište. Společně zjistíme, který způsob studia je pro vás ten nejlepší, a nastavíme výuku přesně podle vašich potřeb.

References

Míšu znám mnoho let jako spolehlivou, pečlivou a svědomitou profesionálku. Angličtině se systematicky věnuje po celý svůj profesní život, svoji kvalifikaci neustále zvyšuje a udržuje si vysokou úroveň jazyka. Spolupracovaly jsme spolu na obsáhlém překladu příručky pro státní správu. Přestože byla časově vytížena, práce se chopila s vervou a včas a v pořádku text odevzdala. Moje pracovní i osobní zkušenosti s Míšou jsou 100%.

Mgr. Jaroslava Přerovská, MAE
www.prelingua.cz ~ prelingua@gmail.com


Míša překládá pro mé klienty již několik let. Spolupracovaly jsme na překladu webu, textů pro sociální sítě nebo článků na blog. Míša je vždy rychlá a spolehlivá. Veškeré překlady dostávám ve stanový čas, některé ještě v předtermínu a vše je profesionálně přeložené. Vždy se těším na další spolupráci.

Mgr. Linda Mannelová
www.lindamannelova.cz


Míša Jelínková byla lektorkou angličtiny pro menší skupinu zájemců v mé práci. Mohu říci, že Míša je velmi příjemná, empatická a hlavně trpělivá. Výuku dokázala vždy zpestřit, takže výuka bavila i ty, kteří se angličtiny obávali. Studenty vede klidným způsobem, podporuje je a vše opravdu trpělivě vysvětluje. Pro mě byla tou nejlepší lektorkou, kterou jsem dosud poznala.

Dana Šedivá


Míšu znám a spolupracuji s ní již 7 let. Je to výborný člověk a výtečný lektor. Je na ní spolehnutí, když se jedná o dodržování termínů a dodávání jakýchkoliv pracovních podkladů. Pro potřeby naší školy vytvořila učební materiál, který si chválí nejen vyučující, ale i kolegové. Spolupráci s ní mohu vřele doporučit.

Kateřina Baušteinová
vedoucí katedry cizích jazyků na VŠMVV


Mgr. Michaela Jelínková mě vyučovala na jazykové škole v Kolíně. Její metodika učit je doopravdy přívětivá a můžu ji hodnotit jen kladně. Do té doby, než jsem se stal jejím studentem, tak mi nebyla nikde srozumitelně vysvětlena gramatika AJ. Paní Jelínková mi veškerou gramatiku shrnula a interaktivně vysvětlila. Též nás učila spolu komunikovat a probírat aktuální dění a anglické filmy, které jsme ve výuce sledovali. A též bych vyzdvihl její přátelskou povahu. Každopádně mohu jen doporučit!

Josef Sabó
programátor, sabo.pepa@gmail.com


Mohu jen doporučit. S Míšou spolupracuji již několik let, jedná se především o překlady z oblasti práva a techniky. Překlady jsou vždy kvalitní, termíny dodání dodrženy, její přístup je profesionální a vstřícný. S Míšou je radost pracovat. Jako na kolegyni se na ni mohu plně spolehnout.

Luďa Fialová
tlumočnice a soudní překladatelka anglického jazyka
ludafialova@seznam.cz

Mgr. Michaela Jelínková
Telephone: +420 602 50 30 30
e-mail: info@michaelajelinkova.cz
IČO: 64754243
(not VAT registered / Nejsem plátce DPH)

Contact me / Napište mi